Segelfartyg, 10 oz. .999 kopparmedalj, made in USA. Pris: 1 250 kronor inklusive porto med rekommenderat brev i Sverige. Portokostnad till utomlands är 200 kronor.