Sitting Bull, 1 av dp oz (28,35g) .999 kopparmedalj, diameter 38 mm, made in USA. Pris: 150 kronor/st. inklusive porto i Sverige. Portokostnad till utomlands är 35 kronor.