Robert E. Lee, nytryckta fotografier, en med tryckt (preprint) autograf, passepartout storlek: A4. Pris: 450 kronor inklusive porto i Sverige. Portokostnad till utomlands är 70 kronor.